پشتیبانی

عیب یابی و اصلاح عملکرد

این مجموعه به صورت دائمی اقدام به بررسی و سنجش سیستم از جهات گوناگون )بروز خطا، ایجاد نیاز جدید، تطابق و سازگاری بیشتر، افزایش بهره وری( نموده و هرگونه تغییرات و اصالحات مورد نیاز را در قالب اصالح موردی در سریع ترین زمان ممکن یا ارائه در نسخه ی جدید اعمال می نماید

پاسخ گویی به سوالات

این شرکت در هر زمانی آمادگی کامل جهت پاسخگویی به سواالت فنی و کاربردی را دارد تا کاربران بتوانند بدون ایجاد وقفه به فعالیتشان ادامه دهند و ضمن دریافت راه کار مناسب و کارآمد، حداکثر بهره وری را داشته باشند

بازدید و بررسی

به منظور بررسی کارایی سیستم و نیازسنجی کاربران محترم و یافتن ایرادات احتمالی، این شرکت اقدام به بازدید دوره ای از سیستم ارائه شده خواهد نمود که در این میان، عالوه بر بررسی میدانی نرم افزار در شرایط فعالیت و عیب یابی آن، نیاز های پیش بینی نشده کاربران به صورت کامل رصد شده و اطالعات الزم جهت ارتقا و اصالح سیستم جمع آوری می شود

تهیه نسخه ی پشتیبان

این مجموعه به صورت دائمی اقدام به بررسی و سنجش سیستم از جهات گوناگون )بروز خطا، ایجاد نیاز جدید، تطابق و سازگاری بیشتر، افزایش بهره وری( نموده و هرگونه تغییرات و اصالحات مورد نیاز را در قالب اصالح موردی در سریع ترین زمان ممکن یا ارائه در نسخه ی جدید اعمال می نماید

ارائه ی گزارش دوره ای

شرکت در بازه های زمانی منظم، گزارش هایی را شامل نتایج بررسی ها و اصلاحات انجام شده به کارفرما ارائه می دهد و کاربران و مدیران سیستم به صورت دائمی در جریان تغییرات و اصالحات و نکات بهبود سیستم قرار خواهند گرفت

ارتباط و دسترسی

در صورت بروز اشکال یا نیاز کاربران به راهنمایی، کارشناسان شرکت آماده پاسخگویی به سوالات و درخواست های کاربران می باشند.

Help desk

به منظور تسریع و مستند سازی لحظه به لحظه دریافت درخواست های کارفرما، کاربران می توانند با مراجعه به سایت www.daneshrayan.ir و با داشتن حساب کاربری درخواست خود را در سامانه قرار داده و از همان طریق پی گیری نمایند.

تماس تلفنی

به منظور تسریع در دریافت راهنمایی های اپراتور شرکت آماده دریافت درخواست ها ی کارفرما به منظور برقراری ارتباط با بخش مورد نظر می باشد.

جلسات حضوری و بررسی میدانی

در صورتی که مشکل مطرح شده توسط کاربران به صورت مکاتبه الکترونیکی یا تماس تلفنی مرتفع نگردد، کارشناسان آماده برگزاری جلسه جهت رفع مشکل می باشند.

ارتقا سیستم

علاوه بر بازدیدهای دوره ای، کاربران قادر خواهند بود که در هر زمانی انتقادات و پیشنهادها و نیاز های خود را به شرکت منعکس کنند، قطعا نظرات و موارد ارائه شده در راستای ارتقاء سیستم و افزایش قابلیت های سامانه در نظر گرفته خواهد شد و به صورت اصالحات موردی یا ارتقاء در ورژن های بعدی ارائه خواهد شد.

ارائه ی ویرایش های جدید

به منظور ارتقاء سطح خدمت رسانی سامانه ها و با بررسی نیازها و نظرات کاربران، نسخه های ارتقاء یافته سامانه در طول مدت پشتیبانی ارائه خواهد شد.

مشاوره

به منظور ارتقاء بهره وری در سازمان و بهبود کیفیت اجرای فرآیندها، شرکت دانش رایان آروین آماده ارائه ی مشاوره در زمینه های طراحی فرآیندها، سیستم های مدیریتی و استقرار سامانه ها می باشد که در آن از متخصصین مجرب بهره برده می شود

آموزش

به منظور استفاده بهینه از سامانه ها شرکت برای مدیران و کاربران دوره های آموزشی برگزار می نماید. این دوره ها می تواند شامل آموزش راهبری و کاربری و آموزش باشد

×

Powered by WhatsApp Chat

×