محصولات

نگاه تخصصی به محصولات

کیفیت محصول تخصص کار ماست

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

وسعه سیستمها و نرم افزارهای مورد نیاز مجموعه، بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و با استفاده از دانش سازمانی

سامانه امور آزمایشگاهی

پوشش دهی تمامی فرآیندها و گردش کار آزمایشگاه شامل نمونه برداری، و فرایند انجام آمایش و کنترل کیفیت

سامانه رسیدگی شکایات

امکان مدیریت اتوماتیک گردش کار فرایند پیگیری و رسیدگی به شکایات

سامانه جامع خدمات اداری و رفاهی

وسعه سیستمها و نرم افزارهای مورد نیاز مجموعه، بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و با استفاده از دانش سازمانی

سامانه برگذاری مناقصات

 پوشش دهنده کلیه فرایندهاییست که از لحظه تعریف یک پروژه در سازمان تا زمان تحویل قطعی پروژه به وقوع می پیوند

سامانه مدیریت انرژی

افزایش میزان بهره وری،افزایش میزان بهره وری،تعیین وضعیت موجود، کنترل مصرف انرژی و ارتقاء قابلیت های نظارتی و…

سامانه مدیریت دانش

یکی از اهداف مدیریت دانش اینست که دانش مناسب، در زمان لازم به سهولت در اختیار کارکنان قرار گیرد، به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین روش را بکار ببرند.

سامانه مدیریت پروژه

این امکان را فراهم میسازد که این سامانه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده قابل ارائه باشد. از این رو این سیستم داراي امکانات ویژه اي می باشد که آن را از سایر سیستمهاي مدیریت و کنترل پروژه متمایز مي کند.

سامانه مدیریت بهداشت صنعتي و HSE ایمنی محیط کار

ثبت و به روزرساني اطلاعات ایمني ساختمان، مدیریت ریسک ایمني  و زیست محیطي،کاهش زمان تعمیرات و نگهداری

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای (ITIL)

عملا به عنوان یک استاندارد برای مدیریت خدمات در حیطه فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد و شامل اسناد و بسته های حرفه ای گسترده و قابل دسترسی برای عموم مردم در مورد نحوه برنامه ریزی، چگونگی ارائه و پشتیبانی در حیطه خدمات در این حوزه می باشد. 

برسی خدمات تخصصی ما

شرکت دانش رایان آرویدن همیشه برهترین ها خدمات را ارائه می دهد

×

Powered by WhatsApp Chat

×