سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار، راهکاری پویا برای پیاده سازی، توسعه وبهبود فرایندهای یک سازمان به صورت یکپارچه می باشد. با پیدایش این راهکار نو ظهور و با توجه به توانمندی های نا محدود آن در مدت زمانی بسیار کوتاه در سراسر دنیا سازمانها و شرکتهای بزرگی همچون اکسون موبیل، آی بی ام، جنرال موتور، تویوتا، ارگانهای دولتی، صنایع مادر، شرکتهای صنعتی، بازرگانی و خدماتی کوچک و بزرگ، این ابر تکنولوژی برای 1386را جایگزین روش های سنتی نموده اند. شرکت فناوری اطلاعات دانش رایان آروین در سال نخستین بار به ایجاد و بومی سازی این راهکار جهانی مبادرت ورزید. در این راهکار که تلفیقی از فناوری های مدرن، نرم افزار های فوق پیشرفته و تئوری های مدیریتی است می توان بدون استفاده از دانش برنامه نویسی، اقدام به پیاده سازی، توسعه و یکپارچه سازی سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز نمود. مدیرانی که تمام فرایندهاو سیستم های سازمان خود را برمبنای BPMS بنا می کنند در مقایسه با کسانی که از سیستم ها و نرم افزارهای سنتی بهره میجویند از مزایایی بهره مند می شوند که سازمان آنها را در سطحی فراتر و جایگاهی بسیار متفاوت قرار می دهد.
برخی از این مزایا عبارتند از:

 • توسعه سیستمها و نرم افزارهای مورد نیاز مجموعه، بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و با استفاده از دانش سازمانی
  • ارتقاء آنی سیستمهای نرم افزاری سازمان با تغییر در شناخت و نیازهای سازمان
  • تغییر در سیستمهای نرم افزاری سازمان همگام با تغییر آیین نامه ها، مصوبات و ساختار سازمانی ظرف مدت کوتاه و بدور از پیچیدگی های نرم افزاری توسط اعضای سازمان
  • راهبری گام به گام کارشناسان در اجرای فرایندها توسط این سیستم با قابلیت نظارت کامل و لحظه ای توسط مدیران
  • کاهش نیازهای آموزشی
  • ارتباط و تعامل با کلیه نرم افزارهای موجود در سازمان در جهت دستیابی به سازمان یکپارچه
  • کاهش شدید هزینه ها و افزایش چشمگیر بهره وری به دلیل پویایی و سرعت عمل آنها
×

Powered by WhatsApp Chat

×