توسعه نرم افزار سفارشی

با توجه به اینکه هر سازمان نیازهای متفاوت و مربوط به خود را داشته و راهکار خاص خود را در جهت نیل به اهدافش می طلبد، وجود ابزاری که تماما با خواسته های او مطابق باشد باعث بهبود چشمگیری در طراحی، ساخت و اجرای کلیه فرایند های موجود در آن سازمان می شود. وجه تمایز این نرم افزارها اینست که بر مبنای BPMS طراحی و تولید شده و این امکان را فراهم می سازد که بلافاصله با تغییر در نیازها و استراتژی سازمان و تغییر در مسائلی همچون آیین نامه ها و قوانین، محیط پیرامون از هر لحاظ، علم و تکنولوژی و … با صرف کمترین زمان و هزینه، تمامی خواسته ها در آنها اعمال شود. بنابراین مشتریان آن در سطح بسیار بالاتری می توانند نیازهای خود را براورده کرده و به درجه بالایی از بهره وری دست پیدا کنند.
به دلیل طراحی مبتنی بر BPMS این نرم افزارها دارای تمامی قابلیت ها، ابزارها و اجزای اصلی BPMS مطابق با آنچه پیشتر در مبحث مربوط به آن مطرح شد، می باشند

×

Powered by WhatsApp Chat

×