سامانه امور آزمایشگاهی

نرم افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی (LIMS, Laboratory Information Management System) نرم افزاریست که قادر به پوشش دادن تمام فرآیندها و گردش کار آزمایشگاه – از برنامه ریزی و نمونه برداری تا فرآیندهای انجام آزمایش و کنترل کیفیت تا تهیه گزارش – می باشد. آزمایشگاه های مختلف سراسر دنیا هر کدام از نرم افزارهای مختلفی استفاده می کنند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب نرم افزار آزمایشگاهی مناسب بایستی با دقت و توجه به نیازها و گردش کارها و نوع خدماتی که آزمایشگاه ارائه می نماید، انجام گردد و یکپارچگی تمامی فرآیندهای سازمانی خود را پیش بینی نماید تا از اتلاف وقت و هزینه و دوگانگی سیستم های اداری پرهیز نماید.
این نرم افزار همسو با سیستم مدیریت یکپارچه ISO / IMS 9001 و فرآیندهای آزمایشگاهی استاندارد ISO 17025 تولید شده است که شامل بخش های مختلفی است که به صورت یکپارچه در سیستم مدیریت می شود بدون اینکه فرآیندهای هر بخش کندی کار بخش دیگر باشد.

اهداف استفاده از سامانه مدیریت امور آزمایشگاهی

 • الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات بین متقاضی آزمایش و آزمایشگاه ها و بخش مالی سازمان
 • یکپارچه سازی زیرساخت های اطلاعاتی مرتبط با کار آزمایشگاهی
 • ارتقاء قابلیت های تحلیلی و نظارتی بر کیفیت آب جها تصمیم گیری ها و بهبودهای آتی
 • مستندسازی کلیه وقایع فرآیندها
 • مدیریت خودکار گردش کارها در راستای افزایش بهره وری
 • پایش و رهگیری فرآیندها

فعالیت های بخش های مختلف آزمایشگاه

 • واحد پذیرش
  • ثبت اطلاعات مشتریان
  • تکمیل فرم های مربوط به درخواست هر مشتری و اختصاص کد برای درخواست موردنظر و ارسال آنها به مدیران آزمایشگاهها
  • امکان درخواست انجام آزمایش توسط خود مشتریان از طریق سایت
  • امکان تهیه تصویر از درخواست های کتبی مشتریان با قابلیت مشاهده در کارتابل روسای آزمایشگاه
  • چاپ بارکد و نصب بر روی شیشه های نمونه برداری برای رهگیری در مراحل دیگر آزمایشگاه
  • امکان ثبت فعالیت مشتریان درون سازمانی، شرکت های زیرمجموعه و کنترل عملکرد شرکت ها
  • انجام حسابداری مشتریان
  • ارسال خودکار پیامک تأییدیه ثبت به درخواست کننده و اعلام هزینه آزمایش
 • واحد نمونه برداری
  • درصورت نیاز به نمونه برداری، پس از پرداخت هزینه توسط مشتری، کار به واحد نم.نه برداری ترجاع داده می شود.
  • قابلیت ورود اطلاعات پارامترهای اندازه گیری شده در محل نم.نه برداری در فرم های مرتبط با نمونه برداری که در سیستم طراحی و بر روی تبلت ها یا گوشی موبایل نصب می گردد.
  • ثبت موقعیت مختصاتی محل نمونه برداری به طور خودکار در سیستم
  • ارسال پیامک پس از اتمام کار نمونه گیری و اعلام زمان تقریبی اعلام نتیجه آزمایش
  • امکان گزارش گیری نم.نه برداری های انجام شده براساس فرم های طراحی شده
 • واحد آزمایشگاه
  • امکان انتخاب یا ویرایش نمودن دستگاه انجام دهنده آزمایش
  • امکان تعریف آزمایشگاه جدید و دسته بندی آزمایشگاه ها
  • امکان ثبت مسئولان آزمایشگاه و آزمایشگران
  • قابلیت گزارش گیری سوابق مسئولان آزمایشگاه و آزمایشگران
  • نگهداری سوابق نمونه ها و امکان گزارش گیری آنها
  • امکان تعریف و ویرایش تجهیزات آزمایشگاه
  • ثبت مشخصات مواد مصرفی براساس آزمایش های انجام شده و اعلام موجودی آن
  • امکان ثبت قیمت خرید و مقدار ورودی و مصرف مواد آزمایشگاه
 • واحد کنترل کیفی
  • ثبت اطلاعات تجهیزات و زمان تعمیرات
  • ترسیم کنترل چارت و اعلام هشدار برای خروج مقادیر از حد کنترل
  • اعلام زمان کالیبراسیون دستگاه ها براساس کنترل چارت
  • اعلام زمان کالیبراسیون براساس زمان بندی
  • بررسی نتیجه آزمایش براساس فرمول های تعریف شده در نرم افزار و اعلام انحراف های ایجاد شده
  • ثبت تغییرات در نتایج و امکان نمایش آن به مدیر
  • مشاهده سوابق منابع نمونه برداری و مشتریان
  • ایجاد قابلیت نمایش نقاط نمونه برداری شده روی نقشه و تولید نقشه های کیفی
 • واحد اعلام نتیجه
  • نمایش مشخصات مشتری در سربرگ نتایج آزمایش
  • ارسال پیامک هنگام آماده شدن نتیجه آزمایش
  • ارائه گزارشات به دو زبان انگلیسی و فارسی
  • دریافت وجه آزمایش و اعلام نتیجه به مشتری بصورت آنلاین
  • نمایش عدم قطعیت و حد تشخیص و حدود مجاز استاندارد در نتیجه آزمایش
  • گزارش گیری عملکرد آزمایشگاهها
  • گزارش گیری آمار عملکرد واحدهای زیرمجموعه
  • تهیه گزارش حسابداری مشتریان
 • واحد اعلام نتیجه
  • اطلاعات پایه
  • تعریف واحدهای زیرمجموعه
  • تعریف آزمایشگاه ها
  • تعریف و ویرایش کاربران شامل مسئولین، کارشناسان، کاربران، نمونه بردارها
  • قابلیت تعریف پارامترهای آزمایش همراه با امکان ویرایش یا حذف
  • تعریف و ویرایش تجهیزات آزمایشگاه ها
  • ایجاد کارتابل با توجه به فعالیت هر بخش از مجموعه
  • امکان اجرا و رهگیری گردش کار هر آزمایشگاه به صورت خودکار
  • امکان ارجاع کار بین آزمایشگاهها و واحدهای تعریف شده
  • تعریف قیمت هر آزمایش براساس تعرفه
  • تعریف هزینه ها و حسابداری مشتریان
  • امکان اصلاح تعرفه ها در زمان های مختلف بدون ایجاد تغییر در سوابق
  • امکان تعریف پارامترهای عدم قطعیت آزمایش ها
  • امکان تعریف پارامترهای حد تشخیص دستگاهها
  • امکان تعریف و ویرایش میزان مواد مصرفی در انجام هر آزمایش و کسر از مقدار موجودی آزمایشگاه
  • امکان ویرایش پارامترهای مورد آزمایش در آزمایشگاه ها بدون ایجاد خلل در سوابق
  • امکان تعریف گروه های کاربری و مجوزهای دسترسی ها برای کاربران
  • امکان تعریف کاربر نامحدود و چند راهبر در سیستم
  • تعریف مشتریان دائمی

این نرم افزار همسو با سیستم مدیریت یکپارچه ISO / IMS 9001 و فرآیندهای آزمایشگاهی استاندارد ISO 17025 تولید شده است که شامل بخش های مختلفی است که به صورت یکپارچه در سیستم مدیریت می شود بدون اینکه فرآیندهای هر بخش کندی کار بخش دیگر باشد.

×

Powered by WhatsApp Chat

×