سامانه جامع خدمات اداری و رفاهی

این سامانه برای اولین بار در شرکت ملی گاز ایران نصب و راه اندازی گردیده است. از آنجایی که این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و این امکان را فراهم میسازد که این سامانه در زمان بسیار کوتاه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود. این نرم افزار شامل فرایندهای ذیل می باشد:

 • تنخواه گردان:
  ثبت فاکتورها، صدور اسناد، کنترل بودجه ها و هزینه ها، پیش بیني بودجه وارائه آن به امورمالي
 • تامین کالا و انبارداری اقلام جاری:
  مدیریت موجودي ونگهداري اقلامي که مورد نیاز اداره خدمات اداري رفاهي است. انبار یا انبارهاي اداره خدمات اداري رفاهي کاملا مستقل عمل کرده و آمار ورود و خروج اقلام را براساس هرفرد، واحد سازماني ویا مدیریت نگهداري مي کند. این فرایند شامل قسمت هایی همچون درخواست و دریافت کالا، حواله انبار، کنترل حسابهای بانکی و … می باشد.
 • کنترل اموال کاخداری:
  ماموریت این بخش شناسایي وگروه بندي و ورود اطلاعات لوازم وتجهیزاتي است که دراطاق ها موجود وبرچسب اموال دارد و نیز حذف اطلاعات اموالي که فرسوده و مجوز حذف گرفته اند.
 • تامین اقلام:
  سیستم ثبت وکنترل اطلاعات مربوط به تامین اقلامي که در انبارموجود نیست و براي آن درخواست صادر شده است.
 • مدیریت فضای اداری:
  ثبت اطلاعات فضاهاي اداري در ساختمان هاي ستادي به منظور کنترل و برنامه ریزي روي این فضاها جهت بدست آوردن فضاي کاري بهینه براي مدیران و پرسنل هر واحد.
 • مدیریت امور چاپ و تکثیر
 • فرایندهای مربوط به ساماندهی تسهیلات مالی
 • فرایندهای مرتبط با امور بیمه
 • ثبت و به روز آوری اطلاعات آب، برق و گاز
 • ثبت و به روز رسانی اطلاعات شناسنامه ساختمانها
 • فرایند ثبت و به روز رسانی تجهیزات عمومی:
  اطلاعاتی همچون کد گروه اصلي کالا، کد گروه فرعي کالا، شرح کالا، کد ساختمان، کد طبقه، کد کالا، تعداد، متراژ، توضیح مربوط به تجهیزات عمومي در این فرآیند استخراج و ثبت مي گردد و گزارشاتی در همین رابطه تهیه و مورد استفاده قرار مي گیرد.
 • ثبت و به روز رسانی اطلاعات استفاده از تسهیلات اقامتی
 • بهداشت صنعتی و ایمنی محیط کار (HSE)
 • ثبت و به روز رسانی اطلاعات بازدید دوره ای تجهیزات
 • ثبت و به روز رسانی اطلاعات تعمیر
 • ثبت و به روز رساني اطلاعات سازمان
 • ثبت و ارسال مراسلات

 

×

Powered by WhatsApp Chat

×