سامانه رسیدگی شکایات

این سامانه که برای اولین بار در سازمان بازرسی وزارت نفت ایران راه اندازی گردید بر اساس ISO و استاندارهای مرتبط، طراحی و پیاده سازی شده است از آنجایی این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق بااین نرم افزار است. و این امکان را فراهم میسازد که این سامانه در زمان بسیار کوتاه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود.
برخی از فرایندها و امکانات سیستم عبارتند از:

 • امکان مدیریت اتوماتیک گردش کار فرایند پیگیری و رسیدگی به شکایات
 • وجود ساختار مناسب بانک اطلاعات شامل اطلاعات شکوائیه، ساختار سازمانی، بازرسین و کلیه تاریخچه گردش شکایات برای مدیریت شکوائیه ها در جهت حفظ یکپارچگی اطلاعات
 • امکان اعمال کنترل بر روی زمان به وسیله صدور هشدارهایی توسط سیستم نرم افزاری
 • امکان مانیتورینگ دقیق بطوریکه به سادگی و به طور گرافیکی در هر لحظه از وضعیت فرایندها مطلع شویم.
 • امکان اخذ گزارشاتی که به طور online ما را از فرایندهایی که در یک مرحله بخصوص و مورد نظر قرار دارند مطلع سازد.
 • امکان صدور و ارسال پیام از طریق SMS ، نامه و Email و …
 • امکان ارتباط با سایر نرم افزاها و سیستمهای اتوماسیون مستقر در سازمان
 • امکان اختصاصی سازی سریع نرم افزار جهت مرتفع ساختن نیازمندیهای مورد نظر
 • فرایند نظرخواهی از شاکیان
 • فرایند بررسی های تصادفی برای تعیین سطح رضایت شاکیان
 • فرایند بررسی امکان جبران خسارت برای افرادی که مانند شاکی خسارت دیده اما شکایت رسمی اعلام ننموده اند
 • امکان اخذ گزارش از شکایات تکرار شونده برای رفع علل اصلی آنها و کاهش احتمال وقوع آنها
 • ایجاد روشهای اجرایی برای پیشنهاد و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
 • امکان ورود اطلاعات شکوائیه از طریق سیستم سامد، تلفن گویا، سیستم اتوماسیون، پورتال سیستم مدیریت شکایات و …
 • مدیریت و کنترل کلیه زیر فرایندهای جاری بین شاکی و حوزه های بازرسی و مافوق آن
 • مدیریت و کنترل کلیه فرایند های برون سازمانی (در صورت شکایت به مراجع قضایی خارج از سازمان) همچون بازپرسی، بدوی، تجدید نظر، فرایندهای مربوط به وکلا، احضاریه ها، احکام صادره و …
 • اطلاعات چارت سازمانی و بازرسین
 • مدیریت دسترسی کاربران به اطلاعات
 • ورود اطلاعات تحلیلی شکایات، تفکیک، طبقه بندی و مدیریت اولویتها و مهلت آنها
 • امکان ارجاع کار به بازرسین بر اساس تراکم کاری و حیطۀ فعالیت آنها
 • امکان اخذ گزارشات آماری و تحلیلی نموداری و متنی بصورت online
 • امکان ارسال رونوشت

و دهها امکان و فرایند دیگر که بنا بر درخواست مشتری قابل سفارشی سازی می باشد.

×

Powered by WhatsApp Chat

×