سامانه مدیریت بهداشت صنعتي و HSE ایمنی محیط کار

در این سامانه فرایندهای متعددی مدیریت، ثبت و به روز رساني می شود که به برخی از آنها اشاره میگردد، ضمنابا توجه به اینکه این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و این امکان را فراهم میسازد که این سامانه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود. برخی فرایندهای موجود در این نرم افزارعبارتند از:

برخی از این مزایا عبارتند از:

 • ثبت و به روزرساني اطلاعات ایمني ساختمان
 • فرایند مدیریت، ثبت وبه روزرساني اطلاعات البسه و دیگر ملزومات ایمني کارکنان
 • مدیریت ریسک ایمني و زیست محیطي
 • مدیریت حوادث ایمني و زیست محیطي
 • مدیریت آراستگی محیط کار (SI)
 • برنامه ریزي مانورها
 • بازدیدهاي دوره اي جعبه کمکهاي اولیه
 • سمپاشي ساختمانها
 • ثبت کمک هاي اولیه
 •  F. Bکپسولها و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق بازدیدهاي دوره ای
 • فرآیند اعزام کارکنان براي معاینات دوره اي
 • کنترل زمان شارژ و سرویس خاموش کننده ها
 • تجهیزات خاص اطفاء FM200
 • گزارش حوادث – تأمین آتیه
 • اندازه گیري آلاینده هاي محیط کار
 • بازدیدهای گروه HSE
 • مدیریت ریسکها

و فرایندهای گوناگون دیگری که بنا به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.

×

Powered by WhatsApp Chat

×