سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL

به معنای لغوی کتابخانه زیربنایی (ITIL) IT Infrastructure Library فناوری اطلاعات بوده و در واقع حاصل بهترین روشها و تجربیات در تمامی مراکز داده در کشور انگلستان می باشد. و این موضوع کانون اصلی توسعه و گسترش آن تا به امروز بوده تا این اطمینان حاصل شود که تمامی سازمانها در حوزه IT خدمات رقابتی و ممتازی را ارائه می کنند. امروزه ITIL در سراسر جهان با وجود اینکه ذاتا یک استاندارد نمی باشد ولی عملا به عنوان یک استاندارد برای مدیریت خدمات در حیطه فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد و شامل اسناد و بسته های حرفه ای گسترده و قابل دسترسی برای عموم مردم در مورد نحوه برنامه ریزی، چگونگی ارائه و پشتیبانی در حیطه خدمات در این حوزه می باشد. در حال حاضر بیش از دو دهه از ظهور آن می گذرد و نسخه چهارم آن در سال 2011 میلادی انتشار یافته است که سازگار با ISO 20000 می باشد و شامل 5 هسته اصلی است:

 • استراتژی خدمات(Service Strategy)
 • طراحی خدمات (Service Design )
 • انتقال خدمات (Service Transition)
 • عملیات خدمات (Service Operation)
 • بهبود مستمر خدمات (Continual Service Improvement )

سامانه مدیریت خدمات IT فرایند های متعددی را در این حوزه پوشش می دهد که همگی بر مبنای ITIL و مبتنی بر BPMS بوده لذا قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد. استفاده از این سامانه در هر یک از سطوح پنج گانه فوق باعث بهبود چشمگیری در خدمات رسانی واحدهای IT شده و منافع ویژه ای را نسیب آنها می کند.

 • توسعه سیستمها و نرم افزارهای مورد نیاز مجموعه، بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و با استفاده از دانش سازمانی
  • ارتقاء آنی سیستمهای نرم افزاری سازمان با تغییر در شناخت و نیازهای سازمان
  • تغییر در سیستمهای نرم افزاری سازمان همگام با تغییر آیین نامه ها، مصوبات و ساختار سازمانی ظرف مدت کوتاه و بدور از پیچیدگی های نرم افزاری توسط اعضای سازمان
  • راهبری گام به گام کارشناسان در اجرای فرایندها توسط این سیستم با قابلیت نظارت کامل و لحظه ای توسط مدیران
  • کاهش نیازهای آموزشی
  • ارتباط و تعامل با کلیه نرم افزارهای موجود در سازمان در جهت دستیابی به سازمان یکپارچه
  • کاهش شدید هزینه ها و افزایش چشمگیر بهره وری به دلیل پویایی و سرعت عمل آنها
×

Powered by WhatsApp Chat

×