مشاوره و نظارت

بهره گیری از سالها تجربه و دانش و نیز اجرای پروژه های گوناگون در سطح ملی، عامل پیدایش بستر توانمندی در زمینه ارائه خدمات در حوزه مشاوره و نظارت در جهت رفع نیازمندیهای نرم افزاری سازمان ها گردیده است. سازمان ها با تکیه بر خدمات مشاوره و نظارت براجرای آن توسط شرکت دانش رایان آروین، می توانند تمامی نیازهای خود را در حوزه IT شناسایی و برطرف کنند. در این راستا خدمات متعددی در زمینه شناخت، بهبود فرایندها، درخواست راهکار، نظارت بر برون سپاری و برگزاری مناقصه تا تحویل قطعی پروژه ارائه می گردد که به پاره ای از آنها اشاره می شود:سازمان ها با تکیه بر خدمات مشاوره و نظارت براجرای آن توسط شرکت دانش رایان آروین، می توانند تمامی نیازهای خود را در حوزه IT شناسایی و برطرف کنند.
در این راستا خدمات متعددی در زمینه شناخت، بهبود فرایندها، درخواست راهکار، نظارت بر برون سپاری و برگزاری مناقصه تا تحویل قطعی پروژه ارائه می گردد که به پاره ای از آنها اشاره می شودبرخی از این مزایا عبارتند از:

 

  • شناخت، مستند سازی و مدل سازی کلیه فرایند های موجود در سازمان و تدوین شناسنامه فرایندها
  • تهیه سند ذینفعان
  • شناخت کلیه ارکان معماری سازمانی
  • شناخت امکانات موجود و نیاز سنجی
  • بهبود فرایندها با استفاده از روش هایی مانند brainstorming، benchmarking، FMEA ،PDCA 8D، fish bone،6ᵟ ،نمودار پارتو، DOE و …
  • تهیه و تدوین SRS و RFP
  • تهیه مستندات شناسایی، ارزیابی و انتخاب پیمانکار
  • نظارت بر تمامی مراحل اجرا تا تحویل قطعی پروژه

 

×

Powered by WhatsApp Chat

×