مشتریان ما

مشتریان ما

وزارت نفت

دانشگاه شهید بهشتی

انجمن نفت ایران

سازمان بهزیستی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه(سمات)

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت تامین و تصفیه آب

مرکز اموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی

مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات

شرکت ایران خودرو

شرکت ملی نفت

شرکت نفت مناطق مرکزی

شرکت گاز استان تهران

شرکت پتروشیمی

شرکت ملی گاز

شرکت ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی

×

Powered by WhatsApp Chat

×